Udviklingsforeningen

Udviklingsforening for frugt og grønt er dannet for at styrke forskning og innovation og offentligt – privat samarbejde på frugt- og grøntområdet. For virksomhederne er foreningen et tilbud om en samlet indgang til de relevante universiteter og GTS institutter i Danmark. Som medlem af Udviklingsforeningen får du løbende information om frugt- og grønt-relevante aktiviteter, og bliver direkte inviteret til at indgå i relevante projektsammenhænge, faglige netværk m.v.. Du har også mulighed for at rejse nye temaer bl.a. gennem inSPIRe Innovation Community eller på dialogmøder med videninstitutionerne.

Alle Udviklingsforeningens faglige aktiviteter foregår i forsknings- og innovationskonsortiet inSPIRe. Se mere på www.inspirefood.dk  Vi benytter os bl.a. af inSPIRes innovationsmodel, som er illustreret nedenfor.